Julkaisutiedot

Toimitusjohtaja: Stefan Renz

simplitec GmbH
Berliner Str. 13
01067 Dresden
Germany

sähköposti: info@simplitec.com

Amtsgericht Dresden: HRB 35274
ALV-numero DE 815337503

Sisältö

Kaikki äänet, videot, tekstit ja kuvat on suojattu tekijänoikeuslain nojalla eikä niitä saa toistaa tai käyttää uudelleen tai kaupallisiin tarkoituksiin. Levitys on sallittua vain simplitec GmbH:n kirjallisella luvalla.

Vastuuvapauslauseke

1. Verkkotarjonnan sisältö

simplitec ei anna minkäänlaista takuuta käyttöön asetettujen tietojen ajankohtaisuudesta, oikeellisuudesta, täydellisyydestä tai laadusta.

simpliteciin kohdistuvat vastuuvaatimukset, jotka koskevat aineellisia tai aineettomia vahinkoja, joiden syynä on esitettyjen tietojen käyttö tai käyttämättömyys tai virheellisten ja epätäydellisten tietojen käyttö, ovat yleisesti poissuljettuja, sikäli mikäli simplitec ei ole todistettavasti toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti.

Kaikki tarjoukset ovat sitomattomia. simplitec pidättää nimenomaisesti oikeuden muuttaa, täydentää, poistaa sivuston osia tai koko tarjonnan tai keskeyttää julkaisun ajoittain tai lopullisesti.

2. Viittaukset ja linkit

Suorissa tai epäsuorissa viittauksissa vieraille verkkosivustoille (”hyperlinkit”), jotka ovat simplitecin vastuualueen ulkopuolella, astuu vastuuvelvollisuus voimaan ainoastaan siinä tapauksessa, että simplitec tuntee niiden sisällön ja sille on teknisesti mahdollista ja kohtuullista estää käyttö oikeudenvastaisia sisältöjä havaitessaan.

simplitec ilmoittaa täten nimenomaisesti, että linkkien luontihetkellä ei linkitettävillä sivuilla ole ollut havaittavissa minkäänlaisia laittomia sisältöjä. simplitecillä ei ole minkäänlaista mahdollisuutta vaikuttaa linkitettyjen/liitettyjen sivujen ajankohtaiseen ja tulevaan muotoiluun, sisältöön tai tekijänoikeuksiin. Siksi simplitec ilmoittaa täten nimenomaisesti, ettei se vastaa linkitettyjen/liitettyjen sivujen sisällöistä, joita on muutettu linkkien asettamisen jälkeen. Laittomista, virheellisistä tai epätäydellisistä sisällöistä ja etenkin vahingoista, jotka syntyvät tämänkaltaisten tarjottujen tietojen käytöstä tai käyttämättä jättämisestä, vastaa yksinomaan viitattujen sivujen tarjoaja.

3. Tekijänoikeus ja merkkioikeus

Kaikki Internet-tarjonnan sisällä mainitut ja mahdollisesti kolmannen osapuolen suojaamat tuote- ja tavaramerkit ovat rajoittamattomasti kulloinkin voimassa olevan merkkioikeuden määräysten alaisia ja kulloinkin rekisteröidyn omistajansa omaisuutta. Yksin pelkän maininnan perusteella ei voida tehdä sitä johtopäätöstä, ettei kolmas osapuoli ole suojannut tuotemerkkiä oikeudellisesti! Julkaistujen, simplitecin itsensä laatimien kohteiden tekijänoikeus säilyy yksinomaan simplitecillä. Tämän verkkosivuston sisältö, muotoilu, kaikki grafiikat, jokainen yksityiskohta ja ulkoasu on tekijänoikeudellisesti suojattu. Kaikki oikeudet, erityisesti oikeus kopiointiin, levitykseen tai kääntämiseen, pidätetään nimenomaisesti. Mitään tämän verkkosivuston sisällön osaa, olipa kyse tekstistä, musiikista, videoista tai kuvista, ei saa millään tavalla monistaa tai siirtää jossakin toisessa, koneella luettavassa muodossa tai kielellä ilman simplitecin kirjallista lupaa.

Kaikki edelleenluovutusoikeudet pidätetään.

4. Yhteystiedot/julkaisutiedot

Kolmas osapuoli ei saa käyttää näiden julkaisutietojen tai vastaavien tietojen puitteissa julkaistuja yhteystietoja, kuten postiosoitteita, puhelin- ja faksinumeroita sekä sähköpostiosoitteita, muiden kuin nimenomaisesti pyydettyjen tietojen lähettämiseen. Pidätämme nimenomaisesti oikeuden ryhtyä oikeustoimiin nk. roskapostin lähettäjiä vastaan, jotka ovat rikkoneet tätä kieltoa.

5. Tämän vastuuvapauslausekkeen laillinen pätevyys

Sikäli mikäli tämän tekstin osat tai yksittäiset muotoilut eivät, eivät enää tai eivät täydellisesti vastaa voimassa olevaa oikeustilaa, tämä ei vaikuta asiakirjan muiden osien sisältöön eikä voimassaoloon.